Társ az adatkezelésben

Kezelje, tartsa nyilván adatait a GDPR követelményeinek megfelelően az adatvédelmi szakemberek szakmai támogatásával biztosított GDPRocess szoftver használatával!

Feleljen meg a GDPR kihívásoknak a GDPRocess segítségével!

A GDPR-nak való folyamatos megfelelés minden szervezet számára nagy kihívás, sokak szerint elképzelhetetlen adminisztrációs teher.
A GDPRocess megcáfolja ezt az állítást.
A GDPR-nak meg lehet felelni! – Válassza a megfelelő eszközt hozzá!

Feleljen meg a GDPR kihívásoknak a GDPRocess segítségével!

GDPR nyilatkozatok a lehető legrövidebb idő alatt

A GDPRocess kérdezz-felelek formátumban méri fel a szervezet által kezelt személyes adatokat (adatvagyon felmérés). A beépített súgó segítségével válaszolja meg a kérdéseket, majd egy gombnyomással megkapja a szervezetére szabott intézkedési tervet, előállíthatja GDPR nyilatkozatait.

GDPR nyilvántartás kezelés

Exceles nyilvántartás helyett a GDPRocess-ben egyszerűen követheti az ügyfél-, partneri- vagy munkavállalói személyes adatok változását. Készíthet adattérképet, nyilvántarthatja az érintetti jogigényeket, elvégezheti a szükséges adatvédelmi hatásvizsgálatokat és kezelheti az adatbiztonsági és adatvédelmi incidenseket.
Ellenőrzéskor a szükséges riportokat könnyen kinyerheti a szoftverből.

Mindig naprakész GDPR dokumentáció az adatnyilvántartás segítségével

Vevői, szállítói, munkavállalói személyes adataiban nemcsak a bekövetkezett változásokat rögzítheti (amely a GDPR alapkövetelménye az elszámoltathatóság elve alapján), de magukat az adatokat is nyilvántarthatja a GDPRocess-ben. Így, ha az adatokban, vagy a szabályzatokban bármilyen változás következik be, a szoftver automatikusan frissíti a szükséges nyilatkozatokat.

Szakmai támogatás

A szoftver használata során adatvédelmi szakembereink készséggel állnak rendelkezésére és válaszolnak a GDPR kapcsán felmerülő kérdéseire. Szakmai tanácsadói szolgáltatásunk munkanapokon 8 és 16 óra között vehető igénybe.

Kinek ajánljuk a GDPRocess szoftvert?

Bárkinek, aki személyes adatot kezel, gyűjt, rendszerez, tárol, felhasznál, lekérdez, továbbít, fénykép-, hang- vagy képfelvételt készít; személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzőket rögzít.
Kiemelten ajánljuk a szoftvert az alábbi területeken tevékenykedőknek:

Közszolgáltatást végzők

A közszolgáltatók (víziközmű-szolgáltatás, távhőszolgáltatás, elektronikus hírközlési szolgáltatás, postai szolgáltatás, villamosenergia, földgázszolgáltatás, hulladékgazdálkodás) a személyes adatok kezelése mellett, közérdekű adatokat is nyilvántartanak, amelynek közzététele jogszabályi kötelezettség.

A közszolgáltatók a felhasználók, fogyasztók különleges adatait is jelentős számban kezelik, emellett pedig jelentős mennyiségű adatokat kötelesek nyilvántartani ahhoz, hogy polgári nemperes eljárásokat kezdeményezzenek. A nagyszámú adatkezelések nyilvántartása papíron és különféle Excel kimutatásokban nehézkes és nehezen követhető. A GDPRocess úgy lett kialakítva, hogy nagy számú adatkezelés esetén is átláthatók és könnyen hozzáférhetők legyenek a szükséges információk.

Egészségügyi szolgáltatók

Az egészségügyi szolgáltatók nagyszámú különleges adatot kezelnek. A személyes adatok rögzítése, nyilvántartása és az ehhez kapcsolódó adatbiztonsági intézkedések nagyfokú adatvédelmi tudatosságot igényelnek.

A GDPRocess szoftverben az adatkezelési nyilvántartás mellett a különleges adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi jogszabályi kötelezettség elvégezhető, mint például az érdekmérlegelési teszt, hatásvizsgálat, incidens nyilvántartás és az incidens NAIH felé történő bejelentése is.

Köznevelési intézmények

Különösen óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, szakközépiskolai, gimnáziumi nevelés-oktatás, felnőttoktatás, fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat. A köznevelési intézmények a gyermekek személyes adatai mellett a szülők személyes adatait, egészségügyi adatokat, tanulmányhoz kapcsolódó személyes adatokat, valamint számos kép- és hangfelvételt is kezelnek.

A nagyszámú adatkezelés jogszerűen csak egy biztos adatbázisban valósítható meg, amely naprakész és folyamatosan, biztonságosan rendelkezésre áll. Ehhez a GDPRocess szoftver az ideális megoldás!

Önkormányzatok és intézményeik

Az önkormányzatok a személyes adatok széles körét kezelik, tárolják különböző ügycsoportok szerint – pl. adóügyek, építési ügyek, kommunális ügyek, anyakönyvvezetés- és állampolgársági ügyek, stb.

Az önkormányzati fenntartású intézmények ( pl. oktatási intézmény, egészségház, művelődési ház, sportház, idősek otthona stb., ) szintén jelentős számú személyes- és különleges adatot kezel, tárol: pl. sportolók különleges adatai, iskolai tanulók eredményei, szociális helyzet, idősek otthona lakóinak egészségügyi adatai…

Különösen fontos, hogy ezek a személyes adatok megfelelően leltárba kerüljenek és megfelelő biztonságban legyenek. Ezt papír alapon igen nehéz biztosítani, a GDPRocess segítségével viszont könnyen megvalósítható feladat.

Vállalkozások

A GDPR, mint a személyes adatok védelméről szóló EU-s rendelet minden gazdálkodó szervezetet érint, hiszen személyes adatokat mindenki kezel, vállalati mérettől és a tevékenység jellegétől függetlenül.

Vállalati konstrukcióinkban az Ön cége is megtalálja a megfelelő költségű szoftvercsomagot, amellyel hatékonyan tudja megoldani vállalkozása GDPR megfelelőségi kötelezettségeit.

Miért válasszon szoftveres megoldást a GDPR-nak való megfeleléshez?

miert-valasszon-szoftveres-megoldast

A GDPRocess időt spórol Önnek!

A GDPRocess előre beprogramozva tartalmaz minden – a GDPR törvény által érintett – témakört, amelyre vonatkozóan a szervezeteknek meg kell felelni. Ugyanakkor a GDPRocess megkíméli Önt attól, hogy a GDPR-nak részletesen utána járjon: a kérdésekre könnyedén válaszolhat a beépített súgó segítségével is, és akár önállóan is elkészítheti GDPR szabályzatait, nyilatkozatait!

Excel nyilvántartás helyett adatbáziskezelés

A GDPRocess-ben lehetősége van nem csak az adatváltozásokkal kapcsolatos nyilvántartás vezetésére, hanem a személyes adatkezelésre is. Tartsa nyilván munkavállalói-, vevői- és beszállítói adatait a GDPRocess-ben, és változás esetén nyilatkozatai, szabályzatai azonnal, automatikusan módosításra kerülnek.

Kevesebb papír – kevesebb munka!

Adat- vagy szabályzatváltozás esetén a papíros nyilvántartás módosítása nehézkes és sok extra költséggel jár. A papíros dokumentációt le kell gyártani, tárolni és esetenként megsemmisíteni szükséges. Ezzel szemben a GDPRocess-ben vezetett szoftveres nyilvántartás automatikusan frissíthető, egyszerűen kereshető, és nem foglal sok helyet, az adatok nyilvántartási határidejének lejártakor a rendszer figyelmeztetést küld..

Válassza az Önnek megfelelő konstrukciót!

A GDPRocess szoftveres megoldásait úgy állítottuk össze, hogy bármilyen szervezeti méret, tevékenységi terület vagy adatkezelési komplexitás esetén megtalálhassa az Önnek megfelelő konstrukciót – a legkedvezőbb áron. Így a GDPRocess nemcsak költséghatékony GDPR-megfelelőségi megoldást nyújt Önnek, de megkíméli egy sor felesleges kiadástól is.

Védje partnerei személyes adatait

Az a szervezet, amely megfelel a GDPR előírásainak, büszkén vállalhatja partnerei felé, hogy számára értékes a bizalmuk! Használja ki a GDPRocess védjegy versenyelőnyét, és hirdesse bátran, hogy Ön mindent megtesz a személyes adatok és az adatbiztonság védelme érdekében!

Mit kell tudni a GDPR-ról?

Mi a GDPR?

Mi a GDPR?

Miről szól a GDPR rendelet, kikre vonatkozik, és mit kell egy szervezetnek tennie, hogy elkerülje a szankciókat?

MEGNÉZEM
GYIK

Gyakran ismételt kérdések

GDPR rendelettel kapcsolatos kérdések és válaszok.

MEGNÉZEM
Tesztelje GDPR ismereteit

Tesztelje GDPR ismereteit!

Töltse ki GDPR kvízünket, és derítse ki, hogy szüksége van-e segítségre szervezetének a GDPR megfelelőséghez!

UGRÁS A KVÍZRE

Mi a GDPR?

Mi számít személyes adatnak?

Személyes adatnak számít, és ezért a GDPR hatáskörébe tartozik minden olyan adat, amelyről egy természetes személy azonosítható. Például:

 • vezetéknév és utónév
 • lakcím
 • vezetéknév.utónév@cég.hu típusú e-mail-címek
 • személyazonosító igazolvány száma
 • helymeghatározó adatok (pl. mobiltelefon helymeghatározási funkciója)
 • IP-cím
 • süti (cookie)-azonosító
 • a személy egyedi azonosítását lehetővé tevő, kórház vagy orvos által tárolt adatok
 • cselekményből levonható következtetés pl. képfelvétel

Mely szervezeteknek van teendője a GDPR-ral kapcsolatban?

Röviden: mindegyiknek. Mivel gyakorlatilag minden szervezet tárol a munkavállalóiról, vagy partnereiről személyes adatot, amelyek közül jó néhány beazonosíthatóvá teszi a személyt. Ezáltal tulajdonképpen nem létezik olyan szervezet vagy vállalkozás, amelynek ne kellene a GDPR-ral foglalkoznia.

Melyik a legfontosabb teendők a személyes adatok védelme érdekében?

 1. Felül kell vizsgálni a szervezetnél kezelt személyes adatok körét.
 2. El kell készíteni a szervezet adatleltár nyilvántartását.
 3. Biztosítani kell a személyes adatok biztonságát, gyors elérhetőségét.
 4. Az érintetteket tájékoztatni kell az információs önrendelkezési jog érvényesüléséről a GDPR szabályoknak megfelelően.
 5. Létre kell hozni a szervezet GDPR szabályzatait és nyilatkozatait, és azokat az érintettekkel meg kell ismertetni, illetve a hozzájárulást kell kérni a személyes adatok kezeléséhez.
 6. Biztosítani kell az adatok GDPR-nak megfelelő tárolását, és az adatkezelésben bekövetkezett változások kezelését.
 7. Adatvédelmi incidensek feltárása, bejelentése a Hatóság részére, érintettek tájékoztatása.
 8. Rendszeresen oktatni kell a munkavállalókat az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályokra, azok betartását ellenőrizni kell.

Mik a GDPR mulasztás lehetséges szankciói?

A GDPR rendelet szerint meg nem felelés esetén:

 • A bírság a cég árbevételének 4%-a is lehet, maximum 20 millió Euro.
 • Minden bírságot egyénileg bírálnak el.
 • Emellett egy esetleges ellenőrzés nagy adminisztratív terhet jelenthet a szervezet számára, hiszen azt kell bizonyítani, hogy minden a GDPR rendeletnek megfelelően zajlik.

Gyakran Ismétlődő Kérdések

Kisvállalkozó vagyok. Rám is vonatkozik a GDPR?

2018. május 25-től kezdődően minden cégnek, amely személyes adatokat kezel (pl. ügyfelek elérhetőségei, vagy dolgozók személyes adatai) szükséges nyilvántartást vezetnie a személyes adatokkal kapcsolatos tevékenységekről. Mivel a személyes adatok körébe minden olyan adat (pl. név, e-mail cím, telefonszám, stb.), amellyel a legkisebb vállalkozás is a napi ügymenet során találkozik, beletartozik, így nyugodtan kijelenthető, hogy a GDPR minden szervezetre kivétel nélkül érvényes.

Meg tudom-e oldani saját magam a szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat, szabályzatokat, illetve az adatok kezelését?

Az interneten rengeteg sablon, minta, tanulmány és módszer fellelhető a GDPR-ral kapcsolatban, így -ha nem túl bonyolult az adatkezelés az Ön szervezeténél, akkor – kellő mennyiségű munkaóra feláldozása után valószínűleg létre tudja hozni az adatvédelmi szabályzatokat, nyilatkozatokat és dokumentumokat.

Ezzel viszont az a baj, hogy az internetről „összeszedett” anyagok nem a szervezetre, vállalkozásra készültek, így ezen sablonok alkalmazásával azzal a veszéllyel szembe kell néznünk, hogy az adatkezelésünk a GDPR elszámoltathatósági elvének, mint vezérelvnek nem fog megfelelni.

A GDPR rendelet emellett nem szabja meg a szervezetek számára, hogy milyen módon kell a nyilvántartásokat vezetni, ezért erre akár egy Excel-es megoldás is megfelelő lehet. A kulcsszó minden esetben az adatkezelés biztonsága, és az elszámolhatóság.

Miért jobb egy szoftver, mint egy szabályzatcsomag, vagy egy Excel-es adatkezelés?

A sablon szabályzatok nagyon általánosan kerültek megfogalmazásra, és gyakran szakértői segítség szükséges a kitöltésükhöz. A GDPRocess szoftver ezzel szemben kérdezz-felelek formában segíti felmérni a szervezet által kezelt adatvagyont, és a beépített súgó minden szükséges információt tartalmaz a megfelelő válaszok megadásához. Így a specifikus szabályzatok a kérdések megválaszolása után rendelkezésre állnak. Emellett a GDPRocess nemcsak egy statikus, egyszeri GDPR megfelelőséget tesz lehetővé, hanem a folyamatos változások bevezetésére is fel van készítve. Mindamellett érdemes a GDPRocess-ben kezelni magukat a személyes adatokat is, hiszen így egy szoftverben oldható meg maguknak az adatoknak a tárolása, és az adatváltozások naplózása is. A módosítások pedig automatikusan átvezethetők a szabályzatokba, dokumentumokba és nyilatkozatokba. Így sokkal kevesebb idő alatt tudja felkészíteni a szervezetet a GDPR megfelelőségre, és sokkal kevesebb adminisztrációval tudja ezt folyamatában fenntartanii, biztosítva ezzel azt, hogy a nyilvántartás naprakész legyen, amely a személyes adatok kezelése során a GDPR pontosság elvének felel meg.

Mennyi idő alatt lehet létrehozni a szabályzatokat, dokumentumokat a GDPRocess segítségével?

Minden szervezet más, ezért a ráfordított idő nagyon különböző lehet, ez függ a szervezet méretétől, a kezelt személyes adat mennyiségétől, a munkavállalók számától. Ugyanakkor általánosságban elmondható, hogy az adatvédelemben jártas munkatársak részvételével, és az információ rendelkezésre állása esetén a szabályzatok, dokumentumok és nyilatkozatok körülbelül egy munkanap alatt létrehozhatók.

Ugyanakkor a GDPRocess felhasználása nemcsak a GDPR szabályzatok létrehozására ad lehetőséget, hanem az adatkezelést magát is el lehet végezni a szoftverben, és a változásokat is nyomon lehet követni, akárcsak az incidenskezelést, az incidensek hatóság részére történő bejelentését, az érintettek tájékoztatását, elvégzett hatásvizsgálatokat, kockázatelemzéseket.

Ha megvásárolom a szoftvert, akkor milyen támogatást kapok?

A megvásárolt csomagtól függően a szoftver tartalmazhatja a szoftver használatának oktatását, az adatvagyon felméréséhez személyes tanácsadást, elektronikus- vagy telefonos supportot, és a nyilvántartás testreszabását.

További szolgáltatásként elérhető az adatbiztonsági és adatvédelmi a jogi tanácsadás, illetve a munkavállalók részére tartott szakmai tréningek, ágazatspecifikus oktatások.

A szoftver megvásárlása nélkül is igénybe vehetem a szakmai segítségnyújtást?

Igen, a GDPR-al kapcsolatos szakmai tanácsadás, az adatbiztonsági és adatvédelmi jogi tanácsadás, illetve a munkavállalók részére tartott szakmai tréningek, ágazatspecifikus oktatások a szoftver megvásárlásától függetlenül is igénybe vehetők. A szolgáltatások igénybevételéhez kérje személyre szóló árajánlatunkat!

Csomagok & Árlista

Válassza az Önnek leginkább megfelelő GDPRocess konstrukciót!

Easy

csak a szoftver érdekel

9 500 Ft

+ ÁFA / hónap

ÉRDEKEL

Smart

szoftver támogatással

29 500 Ft

+ ÁFA / hónap

ÉRDEKEL

Deluxe

szoftver szakmai tanácsadással

65 000 Ft

+ ÁFA / hónap

ÉRDEKEL

Mi a különbség?

Easy

Smart

Deluxe

Felhasználók száma
1 fő
max 10 fő
korlátlan

Szoftver

Alap szoftver A szervezet által kezelt adatok (adatvagyon) felmérése - kérdés-válasz formátumban, Beépített súgó, Automatikus szervezet specifikus szabályzat generálás (Word formátumban), Automatikus szervezet specifikus nyilatkozatok generálása (Word formátumban)
Nyilvántartás kezelés Adatleltár, Ügyféladatok kezelése (adatrögzítés, nyilvántartás, változások, törlések kezelése), Munkavállalói adatok kezelése (adatrögzítés, nyilvántartás, változások, törlések kezelése), Adattovábbítás kezelése, Incidensek kezelése, Riportok
Hatásvizsgálat
Szoftver bevezetése, konfigurálása
cégméret alapján egyedi ár
Szoftver havi szolgáltatási díja

9 500 Ft + ÁFA

29 500 Ft + ÁFA

65 000 Ft + ÁFA

Szolgáltatás

Technikai segítség nyújtás szoftver használatához (H-P: 8-16 óráig)
Telefonos szakmai tanácsadás (H-P: 8-16 óráig)
(havi keret max. 2 óra)
Online oktatás a szoftver bevezetéséhez (1 alkalom)

30 000 Ft + ÁFA

30 000 Ft + ÁFA

Csomagtól függetlenül választható szolgáltatások A választható szolgáltatások megtekintéséhez kattintson ide!

Személyes oktatás a szoftver bevezetéséhez (1 alkalom)
60 000 Ft + ÁFA
Audit (adatkezelési tevékenységek felmérése, intézkedési terv kidolgozása)
cégméret alapján egyedi ár
Szoftver adatokkal történő feltöltése (kapott adatszolgáltatás alapján)
cégméret alapján egyedi ár
Szakmai tanácsadás
15 000 Ft + ÁFA / óra
Jogi tanácsadás
25 000 Ft + ÁFA / óra
Dokumentumok elkészítése (adatkezelési, adatbiztonsági szabályzat, nyilatkozatok, tájékoztatók)
maximum 6 db dokumentum
120 000 Ft + ÁFA
Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás
cégméret alapján egyedi ár

Felkeltettük érdeklődését?

Lépjen velünk kapcsolatba!

Az űrlap elküldésével elfogadom az adatkezelési tájékoztatót.
Govern group logo

478

Ügyfél

622

Megoldás

28

Szoftver

33

Dolgozó

Copyright © 2024 Govern-Solution Kft. Minden jog fenntartva!